Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego nakładu czasu pracy, czasu trwania sprawy oraz ewentualnie dodatkowych kosztów, które są ponoszone (np. dojazdem). Każdorazowo wynagrodzenie jest ustalany z Państwem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.